Month: október 2017

Stretnutie absolventov kurzu „Manažér správy budov“

Naši zamestnanci absolvovali dňa 7.-8.10.2017 pracovné stretnutie absolventov kurzu Manažér správy budov v Liptovskom Jáne. Stretnutie sa konalo v hoteli Ďumbier. Začalo prednáškou Ing. Miloša Hajdina z Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky. Prednáška bola zameraná na aktuálne informácie k problematike  zápisov do Zoznamu správcov bytových domov na Ministerstve dopravy a výstavby Slovenskej republiky podľa…