Author: mikso11

Stretnutie absolventov kurzu „Manažér správy budov“

Naši zamestnanci absolvovali dňa 7.-8.10.2017 pracovné stretnutie absolventov kurzu Manažér správy budov v Liptovskom Jáne. Stretnutie sa konalo v hoteli Ďumbier. Začalo prednáškou Ing. Miloša Hajdina z Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky. Prednáška bola zameraná na aktuálne informácie k problematike  zápisov do Zoznamu správcov bytových domov na Ministerstve dopravy a výstavby Slovenskej republiky podľa…

Postup v prípade havárie alebo poruchy

Čo robiť v prípade havárie alebo poruchy? V prvom rade odporúčame kontaktovať správcu, ktorý zvolí vhodný postup. Štandardný postup je asi takýto: Pri vzniku havárie, alebo poruchy v spoločných častiach, priestoroch alebo zariadeniach bytového domu vlastník bytu alebo nebytového priestoru v dome nahlási haváriu resp. poruchu zástupcovi vlastníkov domu a správcovi resp. technikovi domu. Technik…