Hanulova 4,6,8 a Sokolíkova 1,3,5,7,9,11

Počet bytov v dome:

Priradený technik:

Havarijná služba:


Opravy výťahov:

Oznam: Žiadne nové oznamy