O nás

Naša spoločnosť bola založená v roku 2002 a v súčasnosti máme v správe viac ako 4000 bytov a nebytových priestorov( Dúbravka, Lamač, Stupava, Devín, Dlhé Diely, Karlova Ves, Staré Mesto, Podunajské Biskupice, Rača ).

Domy v našej správe spravujeme v zmysle zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 268/2007 Z. z. v znení neskorších zmien a predpisov.

Všetky naše domy sú zateplené, vyregulované a tak teraz pristupujeme k rekonštrukcii zvislých a ležatých rozvodov, rekonštrukcii výťahov, elektrických rozvodov, kontajnerových stojísk a inej modernizácii domov a spoločných priestorov.

Cena je najvýhodnejšia v Bratislave a zahrňuje: technické, ekonomické, prevádzkové a právne služby cez právnika správcu alebo cez právnikov odporučených správcovi zástupcami vlastníkov domu. Každý dom má svojho technika, ktorý sa stará o dom (kontroluje jeho stav, navrhuje plán opráv, zabezpečuje zákonné revízie a rieši konkrétne problémy v dome so zástupcami vlastníkov , alebo priamo s vlastníkmi domu.

Naša spoločnosť má bohaté skúsenosti s vybavovaním ŠFRB, komerčných úverov alebo grantov pre bytové domy.

Na všetky práce a rekonštrukcie poskytujeme zástupcom vlastníkom min. 3 ponuky firiem, s ktorými máme bohaté skúsenosti, ale konečné rozhodnutie o výbere majú vlastníci bytov a NP, poprípade komisia nimi určená, čiže výber firiem vybranej vlastníkmi prípadne komisiou určenou na výber. Za služby spojené s vybavovaním úveru zo ŠFRB a iné nadštandardné služby si účtujeme poplatky uvedené v nadštandardnom cenníku, ale všetky ceny konzultujeme dopredu a napr. pri ŠFRB sa cena určuje dohodou.

Ročné vyúčtovanie po odkonzultovaní so zástupcami vlastníkov  posielame vlastníkom poštou, alebo si ho prevezmú zástupcovia vlastníkov do konca mája a preplatky posielame do konca júna, prípadne podľa stavu finančných prostriedkov na účte domu. Súčasťou ročného vyúčtovania je aj správa o hospodárení za rok.

Všetky podklady pripravujeme v najnovšej verzii programu DOMUS, ktorý slúži výhradne pre správcov. Zástupcovia vlastníkov dostávajú od nás všetky podklady potrebné a tie ktoré požadujú. Podklady poskytujeme osobne alebo mailom, a časovo min. 1x mesačne poprípade podľa dohody.

Vlastníkom bytov v našej správe ponúkame v prípade záujmu PORTÁL VLASTNÍKOV. Na tomto portáli môžu kedykoľvek vidieť aktualizované ekonomické a technické informácie, zápisnice, cenové ponuky a inú dokumentáciu ich domu.

Niektoré domy majú zriadenú svoju webovú a mailovú stránku, cez ktorú komunikujeme s domom a posielame im požadované podklady. ( samozrejme uprednostňujeme osobný kontakt s vlastníkmi domu. ) Pre zástupcov vlastníkov zabezpečujeme pasívny prístup k účtom Fondu opráv a Bežnému účtu, na sledovanie všetkých úhrad a pohybov na účtoch.

Naša spoločnosť sa vyznačuje osobitným prístupom k vlastníkom a to tak, že si vieme dohodnúť stretnutie s vlastníkmi aj mimo otváracích hodín. Pre zástupcov vlastníkov máme k dispozícii v priestoroch spoločnosti zasadačku, kde sa môžu konať ich pracovné stretnutia, stretnutia so zástupcami firiem pri výberových konaniach a iné stretnutia.

Veríme, že my sme tá pravá spoločnosť, ktorá by sa mala starať o Váš dom.

BPD

 

Osvedčenie o akreditácii

 

Hľadáte správcu? Potrebujete poradiť?

Nechajte nám odkaz

  Táto stránka je chránená pomocou Google reCAPTCHA. Viac o zásadách ochrany osobných údajov a zmluvných podmienkach

  Osobné údaje, ktoré nám poskytnete vyplnením tohto formulára, budú použité výlučne na spracovanie vašej požiadavky. Za žiadnych okoľností nebudú použité na reklamné účely ani poskytnuté tretím stranám.

  Navštívte nás

  Drobného 27
  841 01 Bratislava 41

  Zavolajte nám

  Napíšte nám