Havarijné služby podľa ulíc

Vybavuje Iveta Zlechovcová a Denisa Kasperová
Havarijná službaOpravy výťahov
Bagarova 14,16Alex s.r.o.
02/642 84 315
0905 613 845
0905 327 855
Bagarova 6,8Náter s.r.o.
02/64534084
0905 614 576
Bagarova 10-12Alex s.r.o.
02/64284315
0905 613 845
0905 327 855
Bakošova 34-36Alex s.r.o.
02/642 84 315
0905 613 845
0905 327 855
BARYT s.r.o.
02/645 33 033
0905 768 951
Bakošova 38-40Alex s.r.o.
02/642 84 315
0905 613 845
0905 327 855
Ľudovít Rákai
0948 353 832
Bazovského 8-16PPS Team s.r.o.
0948 110 746
Bošániho 7,9,11,13Náter s.r.o.
02/64534084
0905 614 576
Opravy výťahov TREVA s.r.o
0918 645 648
Bilíkova 2-8Bytos s.r.o.
02/ 642 84 315
0905 613 845
0905 327 855
Lifts s.r.o.
02/645 37 951
0905 778 424
Bujnákova 13-23Náter s.r.o.
02/64534084
0905 614 576
Bullova 5,7Náter s.r.o.
02/64534084
0905 614 576
Bullova 9-17Bytos s.r.o.
02/ 642 84 315
0905 613 845
0905 327 855
Cabanova 10,12Alex s.r.o.
02/642 84 315
0905 613 845
0905 327 855
Baryt s.r.o
02/64533033
0905 768 951
Cabanova 33,35Náter s.r.o.
02/64534084
0905 614 576
Cesta na Klanec 60ABytos s.r.o.
Cesta na Klanec 60BBytos s.r.o.
Cesta na Klanec 60CBytos s.r.o.
Cesta na Klanec 60DBytos s.r.o.
Červenákova 2-10Náter s.r.o.
02/64534084
0905 614 576
Damborského 6,8Alex s.r.o.
02/642 84 315
0905 613 845
0905 327 855
Drobného 23Alex s.r.o.
02/642 84 315
0905 613 845
0905 327 855
BARYT s.r.o.
02/645 33 033
0905 768 951
Hanulova 4-8 a Sokolíkova 1-11Náter s.r.o.
02/64534084
0905 614 576
Homolova 39-45Alex s.r.o.
02/642 84 315
0905 613 845
0905 327 855
MAJES a.s.
02/354 48 866
0903 223 413
K.Adlera 1Bytos s.r.o.Lifts s.r.o.
Klimkovičova 1,3,5,7Alex s.r.o.
02/642 84 315
0905 613 845
0905 327 855
Klimkovičova 2,4Náter s.r.o.
02/64534084
0905 614 576
Klimkovičova 9,11,13Náter s.r.o.
02/64534084
0905 614 576
Kpt. Rašu17-21Bytos s.r.o.
02/ 642 84 315
0905 613 845
0905 327 855
LIFTSTAV s.r.o
Dispečing: 0903 219 111
Vyslobodzovanie osôb:0903 228 481
Kudlákova 1a Hanulova 2Náter s.r.o.
02/64534084
0905 614 576
Kvačalova 23Bytos s.r.o.
Lipského 6,8Bytos s.r.o.BARYT s.r.o.
Ľ. Zúbka 2,4Alex s.r.o.
02/642 84 315
0905 613 845
0905 327 855
Murgašova 3Bytos s.r.o.
Nákovná 36Bytos s.r.o.
Nákovná 36ABytos s.r.o.
Nákovná 36BBytos s.r.o.
Nákovná 36CBytos s.r.o.
Nákovná 36DBytos s.r.o.
Nákovná 36EBytos s.r.o.
Nákovná 36FBytos s.r.o.
Nákovná 36GBytos s.r.o.
Nákovná 36HBytos s.r.o.
Nákovná 36JBytos s.r.o.
Nákovná 36KBytos s.r.o.
Nákovná 36-36KBytos s.r.o.
0905 613 845
0905 327 855
Nám. Hraničiarov 19,21,23BYTSERVISVami-výťahy s.r.o.
Nejedlého 19,21,23Ľudovít Korbelič
02/65313604
0904 107 343
0905 923 784
Lifts s.r.o.
02/645 37 951
Pod záhradami 2/ANáter s.r.o.
02/64534084
0905 614 576
BARYT s.r.o.
02/645 33 033
0905 768 951
Považanova 2Náter s.r.o.
02/64534084
0905 614 576
OTIS s.r.o.
Pri kríži 22,22ABytos s.r.o.
02/ 642 84 315
0905 613 845
0905 327 855
LIFTS s.r.o
0905 778 424
Pekárenská 26Bytos s.r.o.
Saratovská 18Náter s.r.o.
02/64534084
0905 614 576
Schindler s.r.o.
0850 123 724
Studenohorská 9-11Náter s.r.o.
02/64534084
0905 614 576
LIFTSTAV s.r.o
Dispečing: 0903 219 111
Vyslobodzovanie osôb:0903 228 481
Studenohorská 34-36
Studenohorská 34-36Náter s.r.o.
0905 614 576
LIFTS s.r.o
0905 778 424
Talichova 4-12 a Švantnerova 4-6Náter s.r.o.
02/64534084
0905 614 576
Vybavuje Viliam Bohunický a Mária Šmídová
Bagarova 22Alex s.r.o.
02/642 84 315
0905 613 845
0905 327 855
MM Lifte
0915 443 593
Batkova 5,7Bytos s.r.o.
02/ 643 64 444
Bazovského 7,9,11,13Náter s.r.o.
02/64534084
0905 614 576
Vymyslický výťahy s.r.o.
0914 334 583
Beňovského 8Náter s.r.o.
02/64534084
0905 614 576
OK výťahy s.r.o.
0903 064 069
Bilíkova 10-14Náter s.r.o.
02/64534084
0905 614 576
Vymyslický výťahy s.r.o.
0914 334 583
Cabanova 1-9Bytos s.r.o.
02/ 642 84 315
0905 613 845
0905 327 855
ELVYT s.r.o.
033/551 43 84
0905 432 505
Cabanova 14-20Náter s.r.o.
02/64534084
0905 614 576
ELVYT s.r.o.
033/551 43 84
0905 432 505
Drobného 4Bytos s.r.o.
02/ 642 84 315
0905 613 845
0905 327 855
Lifts s.r.o.
02/645 37 951
Galbavého 1Bytos s.r.o.
02/ 642 84 315
0905 613 845
0905 327 855
BARYT s.r.o.
02/645 33 033
0905 768 951
Húščavova 1Náter s.r.o.
02/64534084
0905 614 576
Schindler s.r.o.
0850 123 724
Húščavova 3Náter s.r.o.
02/64534084
0905 614 576
Schindler s.r.o
0850 123 724
Hutnícka 1Náter s.r.o.
0905 614 576
Jána Ondruša 2-2ENáter s.r.o.
0905 614 576
J. Stanislava 10/APPS Team s.r.o.
0905 493 125
KONE s.r.o.
0850 111 667
Klariská 6Náter s.r.o.
02/64534084
0905 614 576
Kpt. Rašu 10,12,14Náter s.r.o.
02/64534084
0905 614 576
Kpt. Rašu 5,7,9Náter s.r.o.
02/64534084
0905 614 576
Lifts s.r.o.
02/645 37 951
Koprivnická 13PPS Team s.r.o.
0905 493 125
BARYT s.r.o.
02/645 33 033
0905 768 951
Kpt. Rašu 29,31,33Náter s.r.o.
02/64534084
0905 614 576
BARYT s.r.o.
02/645 33 033
0905 768 951
Landauova 6,8,10Náter s.r.o.
02/64534084
0905 614 576
Lifts s.r.o.
02/645 37 951
Laurinská 11Olivová s.r.o.
0911 414 125
Lipského 5,7Náter s.r.o.
02/64534084
0905 614 576
Lipského 9,11Náter s.r.o.
02/64534084
0905 614 576
Líščie údolie 123Alex s.r.o.
02/642 84 315
0905 613 845
0905 327 855
LIFTSTAV s.r.o.
02/ 534 13 026
0903 228 481
Lysákova 2-8Komplet s.r.o.
0905 610 190
Lysákova 18,20,22,24Náter s.r.o.
02/64534084
0905 614 576
Pri kríži 1,3,5,7,9Náter s.r.o.
02/64534084
0905 614 576
Baryt s.r.o
Dispečerské stredisko0915 291 199
Račianska 145Ľuba Olivová
02/555 66 453
0911 414 125
Rypos elektro
0905520 054
Kone s.r.o.
0905 627 278
Sch. Trnavského 13-17Ľudovít Korbelič
02/65313604
0904 107 343
0905 923 784
Švantnerova 3,5,7Ľudovít Korbelič
02/65313604
0904 107 343
0905 923 784
Tranovského 22,24Náter s.r.o.
02/64534084
0905 614 576
Tranovského 34,36,38Náter s.r.o.
02/64534084
0905 614 576
Ušiaková 10-16Alex s.r.o.
02/642 84 315
0905 613 845
0905 327 855
Valachovej 1Bytos s.r.o.
02/ 642 84 315
0905 613 845
0905 327 855
Lifts s.r.o.
02/645 37 951
Lermontovova 2Olivová s.r.o.
0911 414 125
OTIS Výťahy, s. r. o.
02/325 66 002
0903 455 088
0903 382 144
Martina Granca 15Modaco s.r.o.
0903 267 068
Schindler s.r.o
0850 123 724
Martina Granca 17Modaco s.r.o.
0903 267 068
KONE s.r.o.
0850 111 667
Martina Granca 19Modaco s.r.o.
0903 267 068
KONE s.r.o.
0850 111 667
Baníkova 10
Lermontovova 11Olivová s.r.o.
0911 414 125
OTIS Výťahy, s. r. o.
02/325 66 002
0903 455 088
0903 382 144
Lomnická 2