Doklady potrebné k prevodu bytu a garáže

Vážení vlastníci tu sa nachádzajú informácie k tomu, čo budete potrebovať od správcu a správca od vlastníka k predaju, kúpe, darovaniu a zdedeniu bytu. Pri každej z možností máte spôsob doručenia.

Dokumenty ktoré od Vás potrebujeme, prosím posielajte na emaily: smidova@bpd.sk a kasperova@bpd.sk .
V prípade otázok alebo ďalších informácii nás neváhajte kontaktovať.

Tel .č.: 02/ 64 36 36 97
Email: smidova@bpd.sk, kasperova@bpd.sk

Predaj bytu – Budete od nás potrebovať potvrdenie o nedoplatkoch. Potvrdenie si môžete vyzdvihnúť u nás v spoločnosti osobne. Pomocou online služby si môžete požiadať o pripravenie potvrdenia a potom si ho môžete osobne prevziať u nás v spoločnosti. Vyhlásenie správcu o nedoplatkoch.

Kúpa bytu – Pri kúpe bytu budete od nás potrebovať odovzdávajúci a preberajúci protokol ktorý sa nachádza tu: Stiahnuť protokol.

Budeme od Vás budeme potrebovať k nahliadnutiu originál návrhu na vklad z katastra nehnuteľností alebo originál listu vlastníctva, prípadne originál rozhodnutia z katastra nehnuteľností.

Dôležite: Dokumenty nám treba priniesť osobne do spoločnosti alebo môžete využiť našu online službu a poslať nám dokumenty elektronicky. Zmena vlastníka bytu, garáže….

Darovanie bytu – Budeme od Vás potrebovať originál listu vlastníctva. ( k nahliadnutiu) poslať na email vyššie uvedený.

Zdedenie bytu – Budeme od Vás potrebovať originál právoplatného osvedčenia o dedičstve. (k nahliadnutiu) alebo originál listu vlastníctva. ( k nahliadnutiu) poslať na email vyššie uvedený.

Predaj garáže – Budete od nás potrebovať potvrdenie o nedoplatkoch. Potvrdenie si môžete vyzdvihnúť u nás v spoločnosti osobne. Pomocou online služby vyhlásenie správcu o nedoplatkoch si môžete požiadať o pripravenie potvrdenia a potom si ho môžete osobne prevziať u nás v spoločnosti.

Kúpa garáže – Pri predaji garáže budeme od Vás potrebovať originál návrh na vklad z katastra nehnuteľností alebo originál listu vlastníctva prípadne originál rozhodnutia z katastra nehnuteľností. (k nahliadnutiu) osobne u nás v spoločnosti.

Dôležité: Dokumenty nám treba priniesť osobne do spoločnosti alebo môžete využiť našu online službu a poslať nám dokumenty elektronicky. Zmena vlastníka bytu, garáže….

Darovanie garáže – Budeme od Vás potrebovať originál listu vlastníctva. ( k nahliadnutiu) poslať na email vyššie uvedený.

Zdedenie garáže – Budeme od Vás potrebovať originál právoplatného osvedčenia o dedičstve. (k nahliadnutiu) alebo originál listu vlastníctva. ( k nahliadnutiu) poslať na email vyššie uvedený.

Užitočná informácia ak si nový vlastník žiada o úver, refinancovanie a podobne, tak bude potrebovať doložiť potvrdenie o veku domu. Potvrdenie si môžete vyzdvihnúť osobne u nás v spoločnosti, alebo vyplniť formulár pomocou online služby. Potvrdenie o veku domu..  Potvrdenie o veku domu si môžete následne vyzdvihnúť pripravené u nás v spoločnosti alebo Vám ho zašleme emailom.