Dôležité telefónne čísla

Odstránenie všetkých porúch - okrem výťahov
NÁTER s.r.o02/645 34 084

0905 614 576
Alex s.r.o.02/642 84 315

0905 613 845

0905 327 855
Bytos s.r.o.02/ 643 64 444
Ľudovít Korbelič02/653 13 604

0904 107 343

0905 923 784
Ľuba Olivová ( okrem elektro )02/555 66 453

0911 414 125
RYPOS0905520 054
Výťahy
BARYT s.r.o02/645 33 033

0905 768 951
Lifts s.r.o.02/645 37 951

0905 778 424
LIFTSTAV s.r.o.02/ 534 13 026

0903 228 481
MAJES výťahy a eskalatory, a.s02/354 48 866

0903 223 413
ELVYT s.r.o.033/551 43 84

0905 432 505
Schindler a.s.0850 123 724
LB výťahy s.r.o.02/444 56 025
Jaroslav Kubik-Jakub0903 466 227
Iné
BAT a.s.02/573 72 500

02/573 72 504

poruchy

02/57372420
DALKIA a.s.0850 325 542
BVS a.s.0800 121 333
Elektrina0850 111 555
SPP a.s.02/534 11 902
Polícia, Hasiči, Rýchla lekárska pomoc112