Identifikačné údaje spoločnosti

Obchodné meno:Bytový podnik Dúbravka, spol. s r.o.(od: 10.01.2002)
Spoločnosť zapísaná vOR OS BA I.
Oddiel:Sro
Vložka číslo25811/B
Sídlo: Drobného 27
Bratislava 841 01
(od: 11.07.2015)
IČO:35 828 994(od: 10.01.2002)
DIČ2021625815
IČ DPHSK2021625815
Bankové spojenieVUB, a.s.
Číslo účtu 1571783058/0200
IBANSK8302000000001571783058
Deň zápisu: 10.01.2002(od: 10.01.2002)
Právna forma:Spoločnosť s ručením obmedzeným(od: 10.01.2002)
Predmet činnosti:sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti

automatizované spracovanie údajov

vedenie účtovníctva

správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľnej živnosti
(od: 10.01.2002)

(od: 10.01.2002)

(od: 10.01.2002)

(od: 02.03.2011)
Spoločníci: Mgr. Oliver Mikšík
Bazovského 13
Bratislava 841 01
(od: 20.12.2008)
Výška vkladu každého spoločníka:Mgr. Oliver Mikšík
Vklad: 6 640 EUR ( peňažný vklad ) Splatené: 6 640 EUR
(od: 10.06.2014)
Štatutárny orgán:konateľ

Mgr. Oliver Mikšík
Bazovského 13
Bratislava 841 01
Vznik funkcie: 01.08.2007
(od: 10.01.2002)

(od: 21.08.2007)
Konanie menom spoločnosti:Konateľ koná v mene spoločnosti samostatne. Konateľ koná v mene spoločnosti tak, že listiny podpisuje tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis.(od: 20.12.2008)
Základné imanie:6 640 EUR Rozsah splatenia: 6 640 EUR(od: 01.07.2009)
Ďalšie právne skutočnosti
Obchodná spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou vo forme notárskej zápisnice N 966/2001, Nz 948/2001 zo dňa 28.11.2001 v zmysle ust. §§ 105 – 153 Zák.č. 513/91 Zb. v znení neskorších predpisov spísanou notárkou JUDr. Helenou Hrušovskou.(od: 10.01.2002)
Deň zániku funkcie konateľa Ing. Martiny Hrnčiarovej: 21. 10. 2003. Deň zániku funkcie členov dozornej rady: Mgr. Ľudmila Draxelová, Michal Hartl, Ing. Adam Karas, MUDr. Mário Zboja, Ing. Pavol Porázik: 21. 10. 2003. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 21. 10. 2003. Notárska zápisnica č. N 3/2004, Nz 1096/2004 zo dňa 8. 1. 2004.(od: 13.05.2004)
Zápisnica z riadneho valného zhromaždenia zo dňa 3.3.2004. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 8.3.2004 vo forme notárskej zápisnice N 92/2004, Nz 20088/2004 spísanej notárkou JUDr. Máriou Šimkovou.(od: 29.06.2004)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 20.07.2007. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 26.07.2007.(od: 21.08.2007)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 12.12.2008. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 12.12.2008. Zmluvy o zriadení záložného práva na obchodný podiel oboch spoločníkov spoločnosti zo dňa 12.12.2008.(od: 20.12.2008)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 10.06.2009.(od: 01.07.2009)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 25.10.2013.(od: 30.11.2013)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 20.05. 2014.(od: 10.06.2014)