J.Ondruša 2, 2A, 2B, 2C, 2D, 2E

Počet bytov v dome:

Priradený technik:

Havarijná služba:


Opravy výťahov:

Oznam: Žiadne nové oznamy