Ľ.Zúbka 2,4

Počet bytov v dome:

Priradený technik:

Havarijná služba:


Opravy výťahov:

Oznam: Žiadne nové oznamy