Vyhlásenie správcu o nedoplatkoch

Pri predaji Vašej nehnuteľnosti je nevyhnutnou prílohou podľa paragrafu 5 ods. 2 zákona 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov  vyhlásenie správcu o tom, že vlastník bytu, resp. nebytového priestoru nemá žiadne nedoplatky na úhradách za plnenia spojené s užívaním bytu alebo nebytového priestoru a na tvorbe fondu prevádzky, údržby a opráv alebo nebytového priestoru.

Údaje potrebné na vyplnenie formulára nájdete na liste vlastníctva, na ktorom je Vaša nehnuteľnosť zapísaná. Informačný výpis z listu vlastníctva si môžete stiahnuť na katastrálnom portáli (je potrebné uviesť všetkých vlastníkov nehnuteľností).

Vyplňte prosím potrebné údaje a my Vám pripravíme požadované vyhlásenie, ktoré si po dohode môžete osobne vyzdvihnúť.
    Táto stránka je chránená pomocou Google reCAPTCHA. Viac o zásadách ochrany osobných údajov a zmluvných podmienkach

    Osobné údaje, ktoré nám poskytnete vyplnením tohto formulára, budú použité výlučne na spracovanie vašej požiadavky. Za žiadnych okoľností nebudú použité na reklamné účely ani poskytnuté tretím stranám.