|

Rozširujeme pre Vás online služby

Nahláste poruchu alebo zmenu počtu osôb v byte pomocou jednoduchého formulára.

Od dnešného dňa pre Vás rozširujeme online služby.  Jednou z nových služieb, ktoré sme si pre Vás pripravili je zmena počtu osôb užívajúcich byt. Formulár môžete jednoducho vyplniť v sekcii online služby.

Ďalšou službou je nahlasovanie porúch domu, jednoduchý formulár sa nachádza v sekcii online služby, ale taktiež na hlavnej stránke.

Po vyplnení formuláru, sa začne spracovávať Vaša žiadosť. Náš kompetentný zamestnanec Vás bude po spracovaní formuláru kontaktovať.

Team BPD