Aktuality

Obnova bytového domu na Bagarovej

V spolupráci s firmou YARD PRO, s. r. o. a AC blesk DC, s. r. o. a vlastníkmi bytov a nebytových priestorov na Bagarovej 10,12 v Bratislave – Dúbravke sme dokončili práce na obnove predmetného bytového domu. Obnova spočívala v:   1. Rekonštrukcii elektroinštalácie 2. Rekonštrukcia strechy3. Rekonštrukcia balkónov s novými zábradliami4. Rekonštrukcia vstupov do BD…