Veľkokapacitný kontajner

Rozmiestnenie veľkokapacitných kontajnerov v Dúbravke – Január 2019

Kde a kedy sa môžete zbaviť prebytočného odpadu

 1. 1. Roh ulíc Drobného – Sekurisova 2
  10. 1. Švantnerova parkovisko pri rešt. Zlatá lipa
  17. 1. Gallayova 49 roh ulíc s ulicou Pri kríži
  17. 1. Hanulova-Bezekova pri trafostanici
  24. 1. Beňovského 16 – parkovisko
  24. 1. Húščavova 1-3 parkovisko
  31. 1. Koprivnická 11 – pri bytovom dome
  31. 1. Žatevná ulica pri požiarnej zbrojnici

Veľkokapacitné kontajnery budú pristavované v zmysle harmonogramu do 9-tej hodiny v určený deň podľa harmonogramu na určené miesto.

Odvoz kontajnerov sa bude vykonávať nasledujúcipracovný deň od 9:00 hod., bez ohľadu na naplnenosť kontajnera. Mestská časť Bratislava Dúbravka garantuje termíny pristavenia veľkokapacitných kontajnerov na určené miesto a 24 hodinovú lehotu státia kontajnerov na určenomstanovišti uvedenom v harmonograme.