Month: september 2020

Spôsob rozúčtovania nákladov SV a TÚV po zvýšení ceny SV vo vyúčtovaní za rok 2020

Vážení vlastníci bytov a nebytových priestorov, na základe rozhodnutia Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. upravila cenu za dodávku pitnej vody a odvádzanie odpadovej vody s účinnosťou od 14.augusta 2020