Spôsob rozúčtovania nákladov SV a TÚV po zvýšení ceny SV vo vyúčtovaní za rok 2020

Vážení vlastníci bytov a nebytových priestorov, na základe rozhodnutia Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, Bratislavská  vodárenská spoločnosť a.s. upravila cenu za dodávku  pitnej vody a odvádzanie  odpadovej vody  s účinnosťou  od  14.augusta  2020.

Na základe druhej vlny pandémie COVID -19 a opatrení Úradu verejného zdravotníctva ako aj dovolenkového obdobia, nebolo možné vykonať osobný odpočet vo Vašich bytových domoch  k dátumu zmeny ceny, preto bude správca v ročnom vyúčtovaní za rok 2020 evidovať stavy studenej a teplej vody k 13.augustu vypočítané na základe technického prepočtu z koncoročného odpočtu vlastníka.

Bytovým domom, ktoré majú osadené pomerové merače SV a TÚV s diaľkovým ( rádiovým ) odpočtom, bude zohľadnený nameraný stav z augusta 2020.

Ceny Studenej vody platne od 14.8.2020, Bratislavská vodárenská a.s.                           

Výroba a dodávka pitnej vody  : do 13.8.2020   =  1,1231€ /m3 ( s DPH)

                                                                 od  14.8.2020  =          1,2162€ /m3 ( s DPH)

Odvádzanie odpadovej vody  :    do 13.8.2020   = 1,1059€ /m3 ( s DPH)

                                                                od  14.8.2020  =  1,1982€ /m3 ( s DPH)