Dezinfekcia bytových domov

Vážení zástupcovia vlastníkov, vlastníci bytov a nebytových priestorov.

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade záujmu vieme na objednávku zabezpečiť dezinfekciu spoločných priestorov bytového domu. Máme k dispozícii firmu, ktorá robí dezinfekciu za zvýhodnenú cenu, pre viac informácii kontaktujte technika Vášho domu. V prípade zaujmú o dezinfekciu, kontaktujte zástupcu vlastníkov alebo technika  Vášho bytového domu. Po schválení požiadavky vo Vašom bytovom dome, objednáme danú službu a bude vo Vašom bytovom dome vykonaná.