Kontajnerové stojisko na ulici V.Valachovej vybudované vďaka BPD

Nové kontajnerové stojisko na ulici V.Valachovej

Spolu s vlastníkmi bytov a nebytových priestorov na ulici V.Valachovej 1 v Bratislave sme vybudovali nové zabezpečené kontajnerové stojisko, v ktorom sme umiestnili tri nové kontajnery na sklo, plasty a papier.

Aj vďaka týmto kontajnerom môžu obyvatelia tohto bytového domu triedením odpadu pomôcť k šetreniu životného prostredia a znížiť svoje náklady na komunálny odpad.