Veľkokapacitný kontajner

Rozmiestnenie veľkokapacitných kontajnerov v Dúbravke – Júl 2020