|

Spúšťame pre Vás online služby

Spustili sme pre Vás online služby.

Pripravili sme pre Vás online služby, aby sme ušetrili Váš čas.

Ako prvú online službu sme pre Vás pripravili Potvrdenie o veku domu, ktoré je potrebné pre vypracovanie znaleckého posudku. Potvrdenie je potrebné pri predaji bytu(pri oceňovaní nehnuteľností) pre stavby, u ktorých iné doklady o začatí užívania stavby neexistujú alebo nie sú zachované.

Druhou online službou je Vyhlásenie správcu o nedoplatkoch na úhradách spojených s užívaním bytu, alebo nebytového priestoru. Vyhlásenie je nevyhnutnou prílohou zmluvy o prevode bytu alebo nebytového priestoru.

Po vyplnení formuláru, ktorý nájdete v sekcii online služby, sa začne spracovávať Vaša žiadosť.
Náš kompetentný zamestnanec Vás bude po spracovaní formuláru kontaktovať a spolu si dohodnete spôsob a termín odovzdania.

Team BPD