Nove kontajnerové stojisko na Považanovej ulici v Bratislave
|

Nové kontajnerové stojisko na Považanovej ulici

Spolupráca správcovskej spoločnosti BPD s vlastníkmi bytov skultúrnila kontajnerové stojisko na Považanovej ulici.

Spolu s vlastníkmi bytov a nebytových priestorov na Považanovej ulici sme vybudovali ďalšie nové kontajnerové stojisko, v ktorom sme umiestnili  tri nové kontajnery na sklo, plasty a papier.

Aj vďaka týmto kontajnerom môžu vlastníci bytov a nebytových priestorov triedením odpadu znížiť svoje náklady na komunálny odpad a zároveň šetriť životné prostredie.