radiator

Spustenie vykurovania a skúška technického zariadenia

Vážení vlastníci,

Bratislavská teplárenská, a.s. informuje všetkých odberateľov, pripojených na OST prevádzkovaných spoločnosťou, že 3.10.2019 spúšťa vykurovanie do skúšobnej prevádzky. Dôvodom spustenia vykurovania, je vytvorenie podmienok pre odberateľov na odskúšanie svojich technologických zariadení pred vykurovacou sezónou. Súčasne Bratislavská teplárenská reaguje na aktuálne klimatické podmienky s predpoveďou ochladenia a požiadaviek odberateľov o vykurovanie v chladných častiach dňa.

Predpokladaná priemerná denná teplota zistená posúdením dostupných predpovedí počasia (stav k 2.10.2019):

DeňPredpokladaná priemerná denná teplota
3.10.201911,1 °C
4.10.201911,0 °C
5.10.201911,3 °C
6.10.201910,0 °C
7.10.20198,9 °C
8.10.20198,5 °C
9.10.201910,5 °C

V súvislosti s predpokladaným vývojom počasia v nasledujúcom období, realizuje prevádzka CZT Bratislava (oblasť: Petržalka, Dúbravka, Podunajské Biskupice,) prípravné kroky – technologickú skúšku pre plnohodnotné a bezporuchové spustenie vykurovania (systém ÚK) po splnení legislatívnych podmienok. Technologická skúška začína od 3.10.2019, 10.00 hod. s predpokladom plynulého prechodu do plnohodnotného vykurovania (v závislosti od vývoja počasia) o čom budeme oficiálne informovať prostredníctvom e-mailu a Oznamu na web stránkach spoločnosti Veolia Energia Slovensko, a.s. (www.vesr.sk)

Na základe uvedeného Vás prosíme o kontrolu a zabezpečenie prevádzkyschopnosti systému za odberným miestom t.j. na strane Vami spravovaných a vlastnených objektov. Pre bezproblémový nábeh sústavy ÚK CZT je vhodné, aby bolo zo strany odberateľov a spotrebiteľov zabezpečené:

– plné otvorenie všetkých neregulačných armatúr a ventilov na rozvodoch (stúpačkové uzávery, uzávery na vstupnom a výstupnom potrubí objektu atp.),

– dočasne (2-3 dni) otvorené termostatické ventily na radiátoroch v bytových jednotkách do polohy 5 resp. max.,

– odvzdušnené stúpačky systému ÚK v objekte,

– ukončené všetky opravy, rekonštrukcie a práce súvisiace so sústavou tepelných rozvodov objektu.

Žiadame správcovské spoločnosti, aby informácie o nedokončených prácach a rekonštrukciách na tepelno-technických zariadeniach (TTZ) v objektoch, resp. iné príčiny, ktoré by mohli mať za následok nespustenie dodávky tepla do ÚK v objektoch, nahlasovali s uvedením predpokladaného termínu odstránenia resp. dokončenia opravy, na nižšie uvedené kontakty non-stop dispečingu CZT, spoločnosti Veolia Energia Slovensko, a.s..

Za spoluprácu vopred ďakujeme.