Businessman
|

UPOZORNENIE! Zmena legislatívy

Podľa zákona č.246/2015 Z.z. o správcoch bytových domov, ktorý novelizoval zákon o vlastníctve bytov a NO, je neprípustný stav, keď jedna osoba vykonáva funkciu predsedu spoločenstva vlastníkov bytov vo viacerých bytových domoch. Riešením je prenechať správu bytového domu profesionálnemu správcovi.