Ako ušetriť na enegiách

Vážení vlastníci bytov a nebytových priestorov, 

v nadväznosti na aktuálnu situáciu vo svete a taktiež na zvyšovanie cien energií, Vám dávame do pozornosti informáciu, respektíve návrh na úsporu energií od prevádzkovateľov kotolní. Vzhľadom na znalosť danej problematiky v oblasti spotreby energií prevádzkovateľmi kotolní, Vám dávame na známosť opatrenia, ktoré znížia náklady: 

  1. Pri vykurovaní je potrebné nastaviť zníženie o 1 vykurovaciu krivku, tak aby sa teplota v priestore znížila maximálne o 1°C. 
  2. V oblasti teplej úžitkovej vody odporúčame znížiť teplotu TÚV o 2-3°C. 
  3. Dôsledne dbať na zavedenie tzv. nočných útlmov v príprave TÚV tým, že cirkulácia TÚV sa odstaví minimálne v čase od 22:30 hod. – 5:00 hod. prípadne aj od 8:30 hod. do 11:30 hod. 

K týmto trom základným návrhom, Vám nižšie prikladáme aj 10 rád pri vykurovaní a 10 rád pri úspore TÚV. 

Kolektív BPD