Dokončili sme obnovu bytového domu na Bagarovej

Vážení vlastníci bytov a nebytových priestorov, 

v spolupráci s firmou FORTSTAV, s. r. o. a vlastníkmi bytov a nebytových priestorov na Bagarovej ulici č. 14 a 16 sme dokončili práce na obnove predmetného bytového domu. Obnova spočívala v :  

  1. Rekonštrukcii balkónov
  2. Vybudovaná bola nová hydroizolácia sokla
  3. Zateplené boli stropy suterénov
  4. Zateplení soklovej časťi bytového domu
  5. Vybudovanie nových opakových chodníkov bytového domu

Veríme, že sa vlastníkom bytov a NP na Bagarovej ulici č. 14 a 16 z dôvodu vyššie uvedenej obnovy bytového domu spríjemní bývanie a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.  

Kolektív BPD