|

Nové kontajnerové stojisko na Bazovského ulici

Spolupráca správcovskej spoločnosti BPD s vlastníkmi bytov skultúrnila kontajnerové stojisko na Bazovského ulici.

Spolu s vlastníkmi bytov a nebytových priestorov na Bazovského ulici sme vybudovali nové kontajnerové stojisko, v ktorom sme umiestnili  tri nové kontajnery na sklo, plasty a papier.

Aj vďaka týmto kontajnerom môžu vlastníci bytov a nebytových priestorov triedením odpadu znížiť svoje náklady na komunálny odpad a zároveň šetriť životné prostredie.

Zastrešili sme aj kontajnery na Bilíkovej ulici

Na Bílikovej ulici sme spolu s vlastníkmi opravili strechu kontajnerového stojistka.
Sme radi, že vďaka spolupráci s vlastníkmi sa naše domy a ich okolie neustále zveľaďujú.