Stretnutie absolventov kurzu Manažér správy budov - fotka zo školenia
|

Stretnutie absolventov kurzu „Manažér správy budov“

Naši zamestnanci absolvovali dňa 7.-8.10.2017 pracovné stretnutie absolventov kurzu Manažér správy budov v Liptovskom Jáne.

Stretnutie sa konalo v hoteli Ďumbier. Začalo prednáškou Ing. Miloša Hajdina z Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky.

Prednáška bola zameraná na aktuálne informácie k problematike  zápisov do Zoznamu správcov bytových domov na Ministerstve dopravy a výstavby Slovenskej republiky podľa Zákona č.246/ 2015 Z.z.o správcoch bytových domov a o zmene a doplnení zákona NR SR č.182 /1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov. Naša spoločnosť si túto povinnosť splnila už minulý rok, to ale neznamená,že sme nemali mnohé otázky, na ktoré nám bolo profesionálne zodpovedané.

Stretnutie absolventov kurzu Manažér správy budov - fotka zo školenia

Po krátkom občerstvení nasledovala druhá prednáška – 10 rokov skúseností s kurzom Manažér správy budov. Slova sa ujal Mgr. Eugen Kurimský, ktorý nás oboznámil s históriou kurzu a ďalšími možnosťami nadobúdania nových akreditácií a legislatívnych vzdelávaní.

Nasledovala prednáška k problémom správy bytových domov a nebytových priestorov. Podstatným bodom bola diskusia účastníkov, ktorí si vymenili svoje zážitky, poznatky a skúsenosti či už príjemné, alebo menej príjemné…, ale aj  o tom je práca s ľuďmi.

Po tomto príjemnom pracovnom víkende  sa tešíme, že naše nové poznatky budeme môcť zužitkovať v našej spoločnosti.

Prajeme Vám úspešný týždeň.

Team BPD