Bytový dom v správe BPD

Prevzali sme do našej správy bytový dom na Námestí hraničiarov

Od Novembra 2021 pribudol do našej správy bytový dom na ulici Nam. hraničiarov 19, 21, 23. Bytový dom ma 60 bytov a 1 NP.

Okamžite po prebratí agendy bytového domu pokračujeme v prácach na výmene výťahov a rekonštukcie interiéru bytového domu pomocou úveru zo ŠFRB. Práce sú na pláne v 1Q 2022.

Ďakujeme za dôveru a tešíme sa na spoluprácu.

Bytový dom v správe BPD
Nam hraničiarov 1 – Správa nehnuteľností BPD