Nová Elektroinštalácia v bytovom dome Lysáková 18-24

V bytovom dome na Lysákovej ulici číslo 18 – 24 sme v spolupráci s firmou AC blesk DC s.r.o. sme dokončili práce kompletnej rekonštrukcie elektroinštalácie bytového domu.  

Práce pozostávali z: 

  • projekt
  • nové rozvádzače RE na prízemí pre všetky odberné miesta vrátane HDV
  • senzorové a núdzové osvetlenie
  • prepäťové ochrany a pospojovanie
  • osvetlenie pivničných priestorov
  • prívody do bytov
  • rozvádzač RSP
  • garáže vrátane RG
  • digitálny dorozumievací systém DDS

V mesiacoch máj a jún 2021 boli realizovaná výmena stúpacích a ležatých rozvodov SV TUV a plynu a kanalizácie. V prvom kvartáli 2022 bude realizovaná výmena pivničných okien, balkónových dverí a zadných vstupných dverí. 

Prace sú financované prostredníctvom úveru zo ŠFRB.