dom v správe BPD

Nový dom v našej správe

Od októbra 2021 pribudol do našej správy bytový dom na ulici K.Adlera 1 v Bratislave. Bytový dom má 72 bytov.

Vlastníkom bytov a nebytových priestorov K.Adlera 1 pomáhame s procesom zrušenia spoločenstva vlastníkov bytov.

S výberovou komisiou vlastníkov sme rokovali o možnostiach modernizácie domu a zhodli sme sa, že prvou investíciou bude renovácia spoločných priestorov.

Ďakujeme za dôveru a tešíme sa na spoluprácu.

dom v správe BPD