velkokapacitny_kontajner
|

Jesenné upratovanie v Starom meste

Harmonogram rozmiestnenia veľkokapacitných kontajnerov v Starom meste. V mesiacoch september až november 2018 bude mestská časť bezplatne pristavovať veľkokapacitné kontajnery na veľkorozmerný domový odpad (starý, najlepšie rozobratý drevený a čalúnený nábytok, koberce, matrace a pod.). Kontajnery sú určené pre obyvateľov – fyzické osoby, nie firmy. V prípade, že firmy a podnikatelia majú záujem o veľkokapacitný kontajner, ten si musia objednať osobitne.

Kontajnery neslúžia na zber starých pneumatík, elektroodpadu (napr. chladničky, televízory, počítače, monitory a pod.) ani na zber biologického odpadu (tráva, konáre), ani na odpad s výskytom nebezpečných látok (batérie, žiarivky)! Zber týchto druhov odpadov zabezpečujeme prostredníctvom iných, mobilných zberov (viac informácií na tel. č. 02/59246333, Ing. Martin Čillik).

Pristavenie kontajnerov zabezpečí spoločnosť OLO, a.s. na jednotlivých stanovištiach v ranných hodinách (približne do 9.00 hod.) podľa nižšie uvedeného harmonogramu. Budú označené logom spoločnosti OLO, a.s. a logom Mestskej časti Staré Mesto.

Kontajnery budú k dispozícii na stanovišti 24 hodín od pristavenia, potom budú odvezené. Odporúčame preto aby obyvatelia napĺňali kontajnery v deň pristavenia, nakoľko na druhý deň to už ráno nemusia stihnúť. Tiež upozorňujeme, že pokiaľ v osobitných prípadoch nedovolí aktuálna situácia zloženie kontajnera na vopred vybrané miesto, je zložený na iné vhodné najbližšie miesto. Ak v daný deň obyvatelia nenájdu kontajner na plánovanom mieste, bude to pravdepodobne z tohto dôvodu.

Dátum

Miesto pristavenia

24.09 -25.09

Radvanská-Medzierka

Povraznícka-Anenská

Železničiarska-Žabotova

Godrova 1-3

26.09.-27.09.

Gajova 15-17

Javorinská-Hummelova

Nad lomom-Buková

ZŠ s MŠ M.R. Štefánika, Grosslingova 48

01.10.-02.10.

Poľská 2

Podtatranského

Partizánska-Lichardova

Čajkovského-Leškova

03.10.-04.10.

Fraňa Kráľa 1-Lermontovova

Tvaroškova-Smetanova

Krížna-Záhradnícka

Laurinská-Nedbalova

08.10.-09.10.

Škarniclova 1-park.miesto ZŠ

Vetvová

Múzejná-Dobrovičova

Vlčkova-Dohnalova

10.10.-11.10.

Súbežná-Matúšova

Bohúňova-Gaštanová

Vajanského 11

Rubinsteinova-Haydnova

15.10.-16.10.

Záhorácka

Mudroňova-Broskyňová

Lazaretská-Cintorínska

Havlíčkova-Prokopa Veľkého

17.10.-18.10.

Martinengova 1-Drotárska cesta

Západný rad-Gaštanová

Jakubovo námestie

Šulekova 19

22.10.-23.10.

Bartókova 4-6

Kuzmányho-Vlčkova

Belopotockého-Bjornsonova

Gorazdova-Langsfeldova

24.10.-25.10.

Révová-Na kopci

Svetlá-Tichá

Beskydská 2

Blumentálska-Wilsonova

29.10-30.10.

Krížna-Záhradnícka

Záhrebská-Tabakova

Palárikova 4 – 6

Poľná-Sasinková

31.10.-01.11.

Vysoká-Obchodná

Grosslingova-Karadžičova

Poštová

Sokolská 3

5.11.-6.11.

Kysucká-K železnej studienke

Nábrežie arm. Gen. L. Svobodu 18

Pražská 3

Dunajská 62

7.11 – 8.11.

Urbánkova 5

Chorvátska 12

Blumentálska 3

Grosslingova 21-23

12.11.-13.11.

Moskovská 18

Továrenská 8

Kubániho-Čerešňová

Strakova