Veľkokapacitný kontajner
|

Rozmiestnenie veľkokapacitných kontajnerov v Dúbravke – September 2018

Kde a kedy sa môžete zbaviť prebytočného odpadu

6.9.     Roh ulíc K.Adlera a Fedákovej

6.9.     Považanova 2 pri bytovom dome

13.9.    Drobného 2 pri bytovom dome

13.9.    Sch. Trnavského 20 pri bytovom dome

20.9.   Landauova 8 parkovisko

20.9.   Bezekova pri trafostanici

27.9.    Ožvoldikova 12 pri KC Fontána

27.9.    Brižitská 24 pri kaplnke Panny Márie

Veľkokapacitné kontajnery budú pristavované v zmysle harmonogramu do 9.00 hod v určený deň podľa harmonogramu na určené miesto. Odvoz kontajnerov sa bude vykonávať nasledujúci pracovný deň od 9.00, bez ohľadu na naplnenosť kontajnera.

Kontajnery na objemný komunálny odpad nie sú určené na zber odpadu ako pneumatiky, elektroodpad, batérie a akumulátory, nebezpečný odpad (farby, oleje a pod.).

Sídlo: 

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Dúbravka
Žatevná 2
844 02 Bratislava

Úradné hodiny

Pondelok

08:00 – 12:00 13:00 – 17:00

Streda

08:00 – 12:00 13:00 – 16:00

Štvrtok

13:00 – 16:00

Všetky tlačivá úradu