Veľkokapacitný kontajner
|

Rozmiestnenie veľkokapacitných kontajnerov v Dúbravke – August 2018

Kde a kedy sa môžete zbaviť prebytočného odpadu

2.8.     Bazovského 18 pri bytovom dome

2.8.     Saratovská 14 pri bytovom dome

9.8.     J.Alexyho 5-9 parkovisko

9.8.     Bilíkova 22 – pri bytovom dome

16.8.   Parkovisko Bullova 1 – Damborského 2

16.8.   Batkova 2 parkovisko

23.8.   Ožvoldíkova 4-6

23.8    Tranovského 12

30.8.   Agátova 5-7

30.8    Parkovisko Pri kríži 32-36

Veľkokapacitné kontajnery budú pristavované v zmysle harmonogramu do 9.00 hod v určený deň podľa harmonogramu na určené miesto. Odvoz kontajnerov sa bude vykonávať nasledujúci pracovný deň od 9.00, bez ohľadu na naplnenosť kontajnera.

Kontajnery na objemný komunálny odpad nie sú určené na zber odpadu ako pneumatiky, elektroodpad, batérie a akumulátory, nebezpečný odpad (farby, oleje a pod.).

Sídlo: 

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Dúbravka
Žatevná 2
844 02 Bratislava

Úradné hodiny

Pondelok

08:00 – 12:0013:00 – 17:00

Streda

08:00 – 12:0013:00 – 16:00

Štvrtok

13:00 – 16:00 
 

Všetky tlačivá úradu