elektroodpad
|

Zber starých spotrebičov

V sobotu 29.septembra sa obyvatelia Dúbravky môžu bezplatne zbaviť nepotrebného elektroodpadu.

AKO NA TO?

 1. Najneskôr do 26. septembra 2018 kontaktujte Miestny úrad Bratislava – Dúbravka:
  počas úradných hodín na tel. čísle: 02/601 01 154 alebo 02/6010 1157,
  non-stop e-mailom na: blazej@dubravka.sk
 2. Nahláste nasledovné údaje:
  druh a počet spotrebičov, ktoré potrebujete odviezť
  meno, priezvisko, telefonický kontakt a presnú adresu, z ktorej potrebujete spotrebiče odviezť
 3. Zber si môžete objednať nielen prostredníctvom miestneho úradu
  ale aj online prostredníctvom www.zberelektroodpadu.sk
 4. V deň zberu 29. septembra 2018 do 8:00 hod. ráno vyložte elektroodpad do vchodu bytového domu resp. za bránu rodinného domu.
  Prosíme, prečítajte si aj tieto dôležité pokyny k zberu:
  Spotrebiče nevykladajte na ulicu. Mohli by ich vziať neoprávnení zberači, neodborne ich rozobrať, nepredajné komponenty odhodiť a prispieť tak k vzniku čiernych skládok vo Vašom okolí.Ak sa nám z dôvodu dopravného zdržania nepodarí prevziať Vami nahlásený elektroodpad do 14:00, kontaktujte nás do 14:30 na 0907 434 303.
  Aby sme v priebehu dňa stihli odviezť spotrebiče zo všetkých nahlásených adries, elektroodpad nevynášame z bytov, pivníc či povál.
  Nezbierame televízory a monitory!!! Ostatný elektroodpad (chladničky, práčky, počítače bez monitorov, rádia, DVD a pod.) Vám odoberieme!
  Mestská časť Bratislava – Ružinov informuje, že osobné údaje občanov spracováva ako sprostredkovateľ v mene organizácie
  ENVIDOM – Združenie výrobcov elektrospotrebičov pre recykláciu, a to len za účelom vykonania mobilného zberu elektroodpadu.