velkokapacitny_kontajner
|

Veľkokapacitné kontajnery v Dúbravke – Júl 2018

Termíny pristavenia veľkokapacitných kontajnerov v mestskej časti Dúbravka – Júl 2018

3.7.     roh ulíc Drobného – Sekurisova 2

3.7.     Lipského 4 – parkovisko pri byt. dome

12.7.   Žatevná pri požiarnej zbrojnici

19.7.   Brižitská pri Kaplnke Panny Márie

19.7.   Hanulova 1-3 parkovisko pri bytovom dome

26.7.   Švantnerova pred rešt. Zlatá Lipa

26.7.   Nejedlého 15 – 17

Veľkokapacitné kontajnery budú pristavované v zmysle harmonogramu do 9.00 v určený deň podľa harmonogramu na určené miesto. Odvoz kontajnerov sa bude vykonávať nasledujúci pracovný deň od 9.00, bez ohľadu na naplnenosť kontajnera.

Kontajnery na objemný komunálny odpad nie sú určené na zber odpadu ako pneumatiky, elektroodpad, batérie a akumulátory, nebezpečný odpad (farby, oleje a pod.).

Sídlo: 

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Dúbravka
Žatevná 2
844 02 Bratislava

Úradné hodiny

Pondelok

08:00 – 12:0013:00 – 17:00

Streda

08:00 – 12:0013:00 – 16:00

Štvrtok

13:00 – 16:00 
 

Všetky tlačivá úradu