velkokapacitny_kontajner
|

Veľkokapacitné kontajnery v Dúbravke – Jún 2018

Termíny pristavenia veľkokapacitných kontajnerov v mestskej časti Dúbravka – Jún 2018

7.6      Bazovského 19 – pri bytovom dome

7.6      Batkova 7 – pri bytovom dome

14.6    Pekníkova – 19 parkovisko

14.6    Drobného 2 – pri bytovom dome

21.6    Saratovská 10 – parkovisko pri bytovom dome

21.6    Bošaniho 11 – parkovisko oproti bytovému domu

28.6    Bujnákova 23 – pri bytovom dome

28.6    Pri kríži 17 – pri rozvodni

Veľkokapacitné kontajnery budú pristavované v zmysle harmonogramu do 9- tej hodiny v určený deň podľa harmonogramu na určené miesto. Odvoz kontajnerov sa bude vykonávať nasledujúci pracovný deň od 9.00 bez ohľadu na naplnenosť kontajnera.

Kontajnery na objemný komunálny odpad nie sú určené na zber odpadu ako napr. pneumatiky,  elektroodpad, batérie a akumulátory, nebezpečný odpad (farby, oleje a pod.).