muz na streche cisti ventilacne potrubie
|

Diagnostika vetracích potrubí vo vašom dome zdarma

Ventilačný systém inštalovaný v panelových domoch je určený na to, aby pomocou ventilačného potrubia odsával a privádzal príslušné množstvo vzduchu z a do určeného priestoru. V mnohých prípadoch je však toto vetracie potrubie v panelových domoch bez údržby už 30 – 40 rokov! Nečistoty, ktoré sa v ňom dokážu nahromadiť môžu nielen upchať a znefunkčniť celý extrakčný systém, ale sú aj bezpečnostným a zdravotným rizikom pre všetkých obyvateľov bytového domu.

Prachové usadeniny sú základom pre možnú tvorbu baktérii, plesní a húb, ktoré sa následne uvoľňujú a sú transportované spolu so vzduchom do vetraných priestorov. Takýmto spôsobom sa môžu ľahko rozšíriť prakticky do všetkých miestností a vyvolať alergické reakcie, či iné respiračné alebo kožné ochorenia. Rôzne alergie, dýchacie problémy, malátnosť či únava môžu byť dôsledkom práve zanedbanej údržby cirkulácie vzduchu v priestoroch, v ktorých trávite svoj čas.

Znečistené ventilačné potrubie taktiež vytvára veľké riziko požiaru. Niektoré prachové alebo tukové usadeniny sa môžu veľmi ľahko vznietiť a požiar sa môže potrubím rýchlo rozšíriť. To je dostatočné množstvo dôvodov pre pravidelnú inšpekciu a čistenie ventilačných systémov a rozvodov.

Máme pre Vás riešenie

Vďaka novej spolupráci s firmou Creacon, ktorá sa zaoberá revíziami a čistením ventilačných potrubí, budeme zabezpečovať tieto služby pre našich klientov za výhodných podmienok. Pre domy v našej správe vykonáme diagnostiku vetracích potrubí zdarma. Následne posudok doručíme zástupcom vlastníkov.

Prvým krokom pri údržbe vetracích potrubí je revízia jeho stavu, zistenie miery znečistenia a  návrh opatrení k odstráneniu problémov. Do vetracieho potrubia zavedieme inšpekčnú kameru  pomocou ktorej možno monitorovať a vyhotoviť záznam o stave znečistenia potrubia. Pomocou bariérových balónov zaistíme utesnenie úseku potrubia ktorý sa čistí zo strechy domu  tak, aby nedošlo k premiestňovaniu kontaminantu do iných častí potrubného systému.  Kontaminant z čisteného úseku je odsávaný výkonným extrakčným ventilátorom do zberného  vaku. Pre dôkladné vyčistenie potrubia sa používa rotačná kefa s pružným hriadeľom. Po  ukončení čistiacich prác následne pomocou inšpekčnej kamery možno prekontrolovať úroveň  vyčistenia.

Pre viac informácii nás neváhajte kontaktovať.